وقت سفارت کشورهای شینگن

ویزای شینگن تضمینی ایتالیا، اسپانیا و اتریش

وقت سفارت کانادا، آمریکا و انگلیس فوری