خدمات وقت سفارت ویزابان عبارتند از:

  • اخذ وقت سفارت ایتالیا به صورت توریستی و تجاری
  • اخذ وقت سفارت فرانسه به صورت عادی و فوری
  • وقت سفارت یونان به صورت فوری و عادی با ارائه کانفرم یک ساعته
  • وقت سفارت آمریکا در دبی، ارمنستان و آنکارا، همراه با مشاوره مصاحبه
  • وقت سفارت انگلیس در تهران و آنکارا
  • ثبت نام ویزای کانادا در آنکارا
  • پیکاپ پاسپورت از دبی و آنکارا و ارمنستان