وقت سفارت

  • وقت سفارت و پکیج ویزای کشورهای شینگن
  • ویزای شینگن تضمینی ایتالیا، اسپانیا و اتریش
  • وقت سفارت کانادا، آمریکا و انگلیس فوری